Mūsų vertybės

Mes koncentruojame savo žinias ir pastangas tam, kad pasiūlytume geriausias, kompetentingas ir aukščiausios kokybės nekilnojamojo turto konsultavimo paslaugas.

Pagarba ir atsakomybė

Mes labai vertiname kliento išreikštą pasitikėjimą mumis kai jis kreipiasi į mus su savo poreikiais. Mes vertiname pasitikėjimą. Mes jaučiame didelę atsakomybę užtikrinant savo atliekamo darbo kokybę.

Sąžiningumas ir konfidencialumas

Mes visada saugome savo klientų interesus. Mes vengiame interesų konflikto. Patys neinvestuojame į nekilnojamąjį turtą ir todėl nekonkuruojame su savo klientais. Mes užtikriname patikėtos mums kliento informacijos ir suteiktų įgaliojimų konfidencialumą.

Bendradarbiavimas ir atsakomybė

Dribdami su klientais, laikomės įstatymų ir standartų reikalavimų, ir siekiame optimalių sprendimų. Mes laikome savo pareiga surasti informaciją kuri yra svarbi klientui siekiant priimti pagrįstus sprendimus.

Išsilavinimas, žinios, patirtis

Mes užtikriname savo darbo kokybę, vertiname profesinį išsilavinimą, žinias ir patirtį dirbant nekilnojamojo turto srityje. Komandinis darbas leidžia mums pateikti visapusišką ir išsamų požiūrį į Jūsų keliamus klausimus.

Tikslumas ir kruopštumas

Kiekviename darbe yra svarbu laikas, greitis, tikslumas, prisiimtų terminų ir įsipareigojimų laikymasis.

Geros tradicijos

Mes vertiname aplinką ir rūpinamės tvaria jos plėtra. Profesinėje veikloje yra svarbu vadovautis pripažintomis geromis tradicijomis bei profesine etika.