Baltijos rinkos apžvalgos

DTZ Baltic rengia nekilnojamo turto rinkos tyrimų ataskaitas nuo 1995 metų. Dabartiniu metu mes reguliariai rengiame rinkos tyrimų ataskaitas visose trijose Baltijos šalyse. Šios ataskaitos apima specifinio segmento analizę.

Investment Market Update Baltic States Q3 2015